آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, February 24, 2007
نه خندان غنچه ، نه سرو از غم آزاد...
من نمی دونم چه امه. واقعا نمی دونم. گاهی خوشحالم و گاهی غم می افته روی دلم.
-----------------------------------------------------------
آقای "ه" هم از این شهر شعر و شراب برگشت با مقادیری لواشک و آلوی آبدار و سرماخوردگی که فکر کنم به خاطر هوای پاک شیراز بوده چون امشب احساس می کرد بهتره.
----------------------------------------------------------
حوصله ی خاصی هم ندارم برای نوشتن طولانی. حسی که باید باشه نیست. اون لینکدونی رو هم می ذارم بمونه اما لینک های جدید رو به این گوگل ریدره اضافه می کنم.