آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, February 12, 2007
هم چنان در حال تدوین سفرنامه هستم! بی جنبه گی را استاد می کنیم!!!
-------------------------------------------------
کسی درباره ی ایروبیک اطلاع پزشکی موثقی داره؟ شنیدم که برای زانوها بده.
اگر مشکل چاقی در ناحیه ی پهلوها و شکم و ضعف عضلات ستون فقرات رو داشتید و تونستید با ورزش درستش کنید ، راهنمایی ام کنید. ممنون.