آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, January 14, 2007
North Country

امروز این فیلم رو دیدم. از اشک ریختن های بعد دیدن فیلم و در حین اون نمی گم که دیدن اون همه رنج برای هر کسی دردناکه.
رنجی که جوزی در فیلم می کشید برای کار کردن و پول درآوردن برای دو بچه اش ، آزار دهنده بود. پسر جوزی که حاصل تجاوز معلمش به او بود در سنی بود که جوزی رو نگران می کرد و این که او نمی دونست پدرش کیه ماجرا رو بغرنج می کرد. جوزی حتی به پدر و مادرش نگفته بود که جنینی که در 16 سالگی در زهدان داره به خاطر تجاوزه. بعد او که می خواست یک شغل شرافتمندانه اما به نسبت پردرآمدتر داشته باشه ، می ره کارگر معدن می شه و اون جا هم به خاطر زیبایی اش مورد آزارهای جنسی اعم از کلامی و رفتاری می گیره. جالب این جاست که وقتی او تصمیم می گیره از شرکت و رفتارهایی که اون جا باهاش می شده شکایت کنه هیچ کدوم از زن های همکارش کمکش نمی کنن و جز این طردش هم می کنند و رفتاری نشون می دن که کاملا حمایت از سیستم کثیف مردانه ی شرکته ، حتی یکی از همکاراش که مورد آزارهای بیشتری هست نسبت به خود جوزی. ترس از دست دادن شغل اون ها رو وادار می کنه که از مردها با سکوتشون حمایت کنن. دوست جوزی که او رو به شرکت معرفی می کنه هم در حالی که بیمار ( به نظرم ام اس می گیره ) شده از هیچ پوشش حمایتی برخوردار نمی شه و وحشتناک این که همه ی این اتفاق ها در سال 1989 در شمال امریکا اتفاق می افته.
رنجی که جوزی و بقیه ی زن ها در این شغل مردانه و محیط مردانه متحمل می شن غیرقابل تحمله و این که مردها اون ها رو به صورت انسان هایی نمی بینند که دارن هم پای اون ها کار سخت می کنن و صرفا دیدشون به این کارگران زن جنسی است. البته مردانی هم بودند که اعتراض می کردند اما وقتی پای حمایت از جوزی به میون اومد هیچ کدومشون از او حمایت نکردن.
اگر خود زن ها با هم متحد نشن برای گرفتن حقشون ( در کل هر کسی که تحت ظلمه ) چه کسی می آد و حقشون رو می گیره؟ حتی پدر جوزی تا وقتی مادر او رو ترک نکرده بود هم جزو مردهایی بود که سکوت می کردند.
از این نکته ی فیلم خیلی خوشم اومد که یه زن زیبا نباید شکل مردها باشه و مثل اونا رفتار کنه و سیستم رفتاری جامعه ی مردسالار رو بپذیره تا بتونه به حق طبیعی اش به عنوان یک انسان برسه. که اون زنانی که به خاطر ظاهرشون مورد توجه مردان آزارگر نبودند هم اذیت می شدند چون مردها هیچ وقت فراموششون نمی شد که این ها زن هستن.
جدن دیدنش رو به هر کی ندیده توصیه می کنم. اگه سیگاری هم هستید سیگارتون رو بخرید بذارید بغل دستتون!