آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, January 6, 2007
آقای "ه" تو بهترینی
اگر یه نصف آقای "ه" توی زندگی ام داشتم هم امروز به همین تصمیم دست پیدا می کردم. این آقای "ه" کاملا متوجهه که باید چی کار کنه و این راز موفقیت اوست. البته منم متوجهم ها! یه جوری منو تشویق می کنه ، یه جوری به من توجه می کنه که کاملا قادر به انجام هر کاری می شم. امروز فکر کردم برم یه وبلاگ انگلیسی بزنم! شاید خیلی حرکت گنده ایه برای من ، اما خب فکر کنم تمرین خوبی باشه برای نوشتن به زبون دیگه ای که دارم یاد می گیرم. می دونید ، احساس خیلی خیلی خوبیه که جواب اس ام اس بدید و آقای "ه" تون نوشته ی شما رو به نوشته ی شکسپیر تشبیه کنه. به خدا خیلی حال می ده. تازه امروز معلم کلاس زبانم هم که فکر کنم بهترین معلم زبانیه که تا حالا داشته ام بهم گفت که رایتینگم کامل و بی نقصه. خب وقتی معلمتون بهتون این جوری بگه و آقای نازنین و بهتر از همه ی "ه" اون جوری نتیجه اش هم این تصمیم می شه خب. پس منتظر این واقعه ی مهم در وبلاگستان باشید.. من برم آقای "ه" رو ببینم و قبلش کمی خودم رو زیباتر! کنم که دلش رو کاملا ببرم. تا بعد.