آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, January 31, 2007
اعتماد:حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه يي سران دفاتر ازدواج را مکلف کرد تا در موقع ثبت ازدواج، در نحوه پرداخت مهريه، توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسد. به گزارش روز يکشنبه روابط عمومي ثبت، متن کامل اين بخشنامه به شرح زير است؛ «سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج، در صورتي که زوجين در نحوه پرداخت مهريه، بر عندالاستطاعه مالي زوج توافق کنند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند.» همچنين از سوي رياست سازمان ثبت مسووليت ابلاغ اين بخشنامه و نظارت بر اجراي صحيح آن برعهده کليه مديران و روساي واحدهاي ثبتي کل کشور قرار داده شده است.

به قول نسرین دختران با این شرایط حماقت می کنند اگه شروط ضمن عقد رو نگیرند. در واقع به نظر من گرفتن شروط ضمن عقد اون قدر واجبه که گرفتن مهریه ابلهانه است چون مردها می تونن اگه بخوان ، جون زن رو به لبش برسونن به طوری که او بره و مهریه رو ببخشه. نمونه اش هم بسیار زیاده. حتی در کتاب "زنان پرده نشین ، مردان جوشن پوش" خوندم که زنان می تونن شرطی هم در عقدنامه بگنجونن که اسمش هست "حق نشوز" و این یعنی زن اگر به هر دلیلی با همسرش هم بستر نشه مرد نمی تونه به جرم نشوز از او شکایت کنه و طلاقش بده. فکر می کنم این یعنی بدن زن مال خودش می شه تا حد زیادی و این خیلی با ارزشه.
شروط ضمن عقد در این جا کامل اومده.