آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, January 24, 2007
نازلی سبیل طلا در این مطلبش بسیار خوب یه چیزهایی رو نوشته که من توصیه ی شدید می کنم بخونیدش. البته اگه نمی دونید بدونید که نازلی فیل تر است. به همین دلیل هم اگر نمی تونید فیل تر شدگان رو بخونید این مطلب خانم شکوفه ی سخی رو از دست ندید که نازلی در مطلبش اون رو لینک داده. و این هم مصاحبه ی خانم پارسی پور با ایران امروز.

پ ن . آقای نیک آهنگ با تمام اردتمون بهت باید بگم این دفعه حقت بود برادر!