آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, January 16, 2007
$#@#=`(*&^)
راستش این خانوم عزیز و گل فرموده اند که من جدیدا پست هام افسرده گونه است. والا من خودم افسرده نیستم نمی دونم چرا پست هام افسرده است. حتما این چند وقته دلم خواسته یه ذره توجه از خواننده هام دریافت کنم که خدا عمرشون بده توجه خاصی هم بهم نمی کنن. هستم واسه ی همتون. چه می دونم. می خواین پست بنویسم دل سنگ رو آب کنه؟ البته می دونم بازم اتفاق خاصی نمی افته.
بابا جان برام هی کامنت بذارین ، هی بهم توجه بدارید. به چه زبونی بگم؟ ها ؟ ها ؟