آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, January 12, 2007
تا به حال دقت کرده اید که هیچ ارتباط فامیلی جز ازدواج نمی تونه شما را با اختیار به کسی وصل کنه؟ تمام کسانی که از نظر خونی به شما وصل هستند یا می شوند ، کاملا تصادفی و بالطبع اجباری بوده اند. ما نمی تونیم هیچ فردی را با اختیار به عنوان فردی با رابطه ی خونی وارد جمع خانواده ی خود کنیم به جز فرزند. در اسلام وقتی که یکی از همسران فوت می کنند ، آن یکی نمی تونه همسرش را بشوره چون به او نامحرم می شه. عقد بعد از مرگ باطل می شود. چه دردناک...

نتیجه ی اخلاقی : حداقل ازدواج کنید و اگر توانایی اش را داشتید بچه داربشوید. این ها تنها کسانی اند که انتخابشان با شماست. البته من از همین تریبون اعلام می کنم بچه دار شدن با وجود این همه بچه ی بی سرپرست در دنیا شبیه جنایت است.