آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, January 9, 2007
خوبه ، همه چی خوبه ، خیالم آرومه ، اما... دلم یه چیزایی می خواد. همیشه همین طوره. همه چیز که خوب می شه انسان شروع می کنه به زیاده خواهی ، فراموش می کنه که تا همین دیروز زندگی می تونست به جهنمی زمینی تشبیه بشه. آیا انسان رو که می فرستند به بهشت ، زیاده خواهی اش رو ازش می گیرند؟
دوست دارم همه چی سریع بشه و در عرض چند روز از پشت اون شیشه ها صورت های اشک ریزون رو ببینم و چمدونمو بکشم پشت سرم و سوار طیاره شم و بشینم کنار تو و بپریم... زمان دیر می گذره ، اما می گذره. با این که می دونم دلم تنگ می شه ، اونم خیلی ، ولی ، ولی...