آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, December 21, 2006
Virginity
چند وقت پیش از دوستی شنیدم که دوستش به او گفته تمام کمبود اعتماد به نفس تو برمی گرده به این جا که تو ویرجین نیستی!! گویا توجیه او این بوده که اگه ویرجین باشی می تونی افسار رو بندازی گردن پسری که چیزت کرد! البته این استنباط من بود. اما واقعا به فکر رفتم که آدمی به ظاهر روشن فکر و مدرن در پس ذهنش چی بوده که این رو بیان کرده. واقعا ویرجین بودن چه ربطی داره به اعتماد به نفس؟ ممکن است که کسی با زیر ساخت ذهنی سنتی ویرجینیتی اش رو از دست بده و همیشه عذاب وجدان داشته باشه و اعتماد به نفسش کم بشه ، اما بسیاری دخترانی هستند که خودشون خواسته اند و دیگه ویرجین نبوده اند. با علم به این که دارند خلاف تمام سنت ها عمل می کنند این تصمیم رو گرفته اند ، حالا از سر عشق یا از این رو که دوست نداشته اند تن بدهند به این سنت کثیف.

این سوال رو جواب بدید
آیا واقعا به نظر شما ویرجینیتی می تونه با اعتماد به نفس در رابطه مرتبط باشه؟ واقعا ویرجین بودن این همه مهمه که آدم زندگی اش به خاطر نبودنش تا این حد به هم بریزه؟ از این دید نگاه کنید که دو دسته زن وجود دارند ، یکی زن سنتی یا مدرن ذاتا سنتی ، دومی زن مدرن

پ ن: کامنت های جالب رو حتما می ذارم در صفحه اصلی که همه راحت بخونید. ممنون.