آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, December 30, 2006
Deja vu
عجیبه. خیلی عجیبه. در یک لحظه یادم اومد من اتاق آقای "ه" رو قبلا ، خیلی وقت پیش ها ، در خواب جایی دیده بودم. واقعا دیده بودم. اون رنگ زرد روبالشی یادم آورد. وای خیلی عجیب بود. البته که خب انتظار ندارم کس خاصی باور کنه. فقط مساله اینه که یادم نیست اون جا اتاق کی بود. ولی روبالشی زرد رو مثل روز روشن یادم می آد.
پ ن : کاپاچا ناساما لووووووووووووووووو...