آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, December 9, 2006
چند روزه دندونم درد می کنه ، خصوصا صبح ها که از خواب پا می شم. امروز که رفتم دندانپزشکی ، دکتر با دیدن عکس کامل دندونام گفت هیچ کدوم از دندونام مشکلی ندارند. هرچی پرسیدم پس چرا دندونام این همه درد می کنه جواب درستی نداد. فقط این که باید دو تا عقل پایینم رو جراحی کنم. مسخره است. به طرز بدی دندون بالام درد می کنه و بعد توی عکس هیچ پوسیدگی نشون داده نشد. نمی دونم جریان چیه. حداقل عکس پیش خودم بود می شد به یکی دو نفر نشونش بدم ببینم تشخیص اون ها چیه. ای بابا. باز پوسیده بود می گفتم این دردی که الان اعصابمو خرد کرده از اونه. الان نمی دونم چی باید بگم. عجب.