آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, December 14, 2006
باز هم مرگ...
ایرج کریمخان زند - مرگ 1385

ایرج کریمخان زند بر اثر سرطان درگذشت. وقتی امروز اومدم خونه و فهمیدم حالم خیلی بد شد. نقاش فوق العاده ای نبود اما مجسمه ساز بی نظیری بود. اذیت شدم از این خبر. روحش شاد. حیف که نتونستم کمی حتی شاگردش باشم.
ممنون از دوستی که لینک عکس رو برام گذاشت.