آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, December 15, 2006
یک قول قاطع
الان که مطلب فهیمه رو خوندم دیدم که قراره رای ها رو دستی بشمرند و در حوزه ها رای گیری!
گند بزنن به هر چی سیاست و هر چی سیاست مداره. دیگه نه در این مملکت رای می دم نه در مورد سیاست مطلبی می نویسم ، چه مخالف ، چه موافق. تمام