آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, December 26, 2006
روز ویرجینیا وولف

چهارشنبه 6 دی ماه ، روز ویرجینیا وولف ، ساعت 18 - 20 ، برگزار کننده : مجله ی بخارا
تازه ویژه نامه ی این ماه بخارا هم برای ویرجینیا وولف است که خواندن داره شدیدا. خریدنش رو شدیدا و اکیدا توصیه می کنم.