آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, December 29, 2006
الان در پی ام سی "شهر زیبا" رو دیدم. رفتم آی ام دی بی و دیدم ریتی که بهش داده اند 8.4 است و این خیلی خوشحال کننده است که در یک سایت بین المللی یک فیلم ایرانی این ریت خوب رو داره. با این که مطمینم نوددرصدش رو ایرانی ها داده اند. فیلم بسیار خوبی بود. در اکران عمومی ندیده بودمش.
=====================================
کلن الکی خوشحالم الان. البته الکی هم نیست ها...