آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, December 12, 2006
این تازه اولشه...

بچه های امیر کبیر به جناب خوش تیپ فحش و بد و بیراه گفتند که البته نوش جونش و سیمای داخلی یه طوری سخنرانی رو پخش کرد که انگار همه عشاق جناب خوش تیپ جمع شده ان توی سالن و یک تعداد معدودی از همون دانشجویان دانشجونما! این حرکات شنیع رو از خودشون نشون داده ان . یادم می آد اون وقتی رو که خاتمی در دانشگاه تهران سخنرانی کرد و بچه ها هو کردندش و سیما به بهترین وجهی پوشش داد تا به همه بگه ببینید دولت خاتمی به کجا رسیده. خب این نشون می ده که دولت مهرورز چه طوری مهرورزی رو می کنه تو ماتحت ملت مهرطلب!
ایران افتاده در دست های آدم هایی که دارن به گند می کشنش. رای بدید. اون شناسنامه های تمیز مهرنخورده رو از کمد بیرون بیارید و بذارید مهر بخوره توش تا یادتون بیفته که یه بار هم خواستید برای مملکتتون قدمی بردارید. هر چند ته دلتون فکر می کنید کاری واقعی از دستتون بر نمی آد. این ها تازه اولشه. به قول این آقا روزی می رسه که سازمان زیباسازی آیه و حدیث بنویسه روی صورت هامون
...
خبر فارس رو هم بخوانید. البته صفحه هر چه کردم بالا نیومد.